Categorized | Tin nóng, Tin tức

Lượm lặt 5 nguyên tắc để trở thành cao thủ cờ tướng

Những tay cao thủ cờ tướng trong nước và thế giới đã làm cho chúng ta từng người một phải ngưỡng mộ về sự thông minh, lanh lợi, tài trí và óc phán đoán của họ. Cờ tướng lại là một môn thể thao rất hay và tốt để cho mọi người giải trí. Nghiên cứu những nước cờ, đắm mình vào những cuộc thi đấu đầy kịch liệt… và ai cũng muốn được trở thành cao thủ của làng cờ tướng được vinh danh. Sau đây là một vài lượm lặt về những nguyên tắc để có thể trở thành cao thủ cờ tướng rất bổ ích.

1. Đương đầu pháo quyết 

Khởi Pháo tại trung cung 
Tỷ chư cuộc giảo hùng 
Mã thường thủ trung Tốt 
Sĩ thượng Tướng phòng không. 
Tượng yên Xa tương hộ, 
Tốt nghi tả, hữu công. 
Nhược tương Pháo lâm địch 
Mã xuất độ hà tùng 

Tạm dịch: 
Bí quyết đánh Pháo đầu 

Trước tiên Pháo vào cung 
So ra mạnh vô cùng 
Mã luôn giữ Tốt giữa, 
Sĩ lên che Tướng trung. 
Tượng cần Xe yểm trợ 
Tốt hai cánh nên bung. 
Nếu đem Pháo lâm trận 
Mã sang sông theo cùng. 

2. Sĩ giác Pháo quyết 

Pháo hướng Sĩ giác an 
Xa hành nhị lộ tiền 
Quá hà xa pháo thượng 
Pháo hưu mã tương liên 
Xe tiên đổ sĩ tượng 
Mã tướng pháo hướng tiền 
Địch nhân khinh bất thủ 
Tróc tướng hữu hà nan 

Tạm dịch: Bí quyết trận Sĩ giác Pháo 

Góc Sĩ, Pháo nằm yên 
Hai Xe xuất trận tiền 
Quá hà Xe Pháo thượng 
Pháo và Mã kết liên 
Xe đánh tung Sĩ Tượng 
Mã Pháo cùng xông lên 
Địch quân không lo thủ 
Tướng tất bị bắt liền 
Cái “chiêu Sĩ giác Pháo quyết” này chuyên để phá những kỳ thủ, tức là ham công lơ là thủ. 

3. Phi Pháo quyết 

Pháo khởi biên tái thượng 
Phiên tốt thế như phi 
Hoàng tịch đương thủ diệu 
Xung tiền lạc giác nghi 
Thừa hư sĩ khả đắc 
Hữu khích Tượng tiên đổ 
Hiệp phụ tu xa lực 
Tung hoành mã dịch kỳ 

Tạm dịch: Bí quyết chơi phi Pháo 

Pháo đánh phá ngoài biên 
Nhằm Tốt tiêu diệt liền 
Pháo công vào chính diện 
Rồi Pháo giác góc biên 
Nhằm vào Sĩ chờ sẵn 
Thừa cơ diệt Tượng liền 
Nhờ vào Xe yểm trợ 
Mã tung hoành ngang nhiên 

4. Tượng cuộc quyết 

[/I]Tượng cuộc thế thường an 
Trung cung sĩ tất uyên 
Xa liên hà thượng lập 
Mã tại hậu giá lan 
Tượng nhãn thâm phong bế 
Trung tâm Tốt mạc tiền 
Thế thành phương động Pháo 
Phá địch lưỡng bằng biên 

Tạm dịch: Bí quyết trận phi Tượng 

[I]Cuộc Tượng thường bình yên 
Trung cung Sĩ kết liên 
Xe lên hà giữ vững 
Mã sau che chắn liền 
Đề phòng mắt Tượng tắc 
Tốt trung tâm khó lên 
Vững thế mới dùng Pháo 
Phá địch nhằm hai bên 

5. Phá Tượng cuộc quyết 
Nhất pháo tại trung cung 
Uyên ương mã khứ công 
Nhất xa hà thượng lập 
Trung tốt hướng tiền xung 
Dần xa bế tượng nhãn 
Pháo tại hậu tương tùng 
Nhất mã hoán nhị tượng 
Kỳ thế tất anh hùng 

Tạm dịch: Bí quyết phá trận phi Tượng 
Pháo nằm ở trung cung 
Mã cả đôi cùng công 
Một Xe tuần hà trước 
Tốt giữa cứ xung phong 
Thọc Xe cản mắt Tượng 
Pháo phía sau giáp công 
Một Mã đổi hai Tượng 
Thế dũng mãnh vô cùng 

Chiêu phá cuộc tượng quyết (5) là dùng để đối phó với Trận Phi tượng (4).

Nguồn: vatgia.com.

Leave a Reply

Bình luận mới